Plesom do zdravog srca

Poštovani kolege i prijatelji,

Osobita mi je čast da Vas mogu pozvati na prvi simpozij, odnosno kliničku radionicu "Pokretanje programa kardiološke rehabilitacije" koju ćemo organizirati u Thalassotherapiji Opatija 1. i 2. srpnja 2016. godine u sklopu Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Hrvatskog kardiološkog društva te kao Referentni centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila. Svi dobro znamo da su kardiovaskularne bolesti, odnosno ishemijska bolest srca vodeći javnozdravstveni problem današnjice u RH. Navedena grupa bolesti uzrokom je najvećeg udjela u kroničnom pobolu i smrtnosti te značajnim tronovima za zdravstveni sustav i pojedinca. U našoj državi prije desetak godina uspješno je pokrenuta mreža akutnog zbrinjavanja infarkta srca pomoću perkutanih koronarnih intervencija te na drugoj strani, u isto vrijeme povećan broj kardiokiruških centara, tako da udio bolesnika kojima bi kardiovaskularna rehabilitacija koristila, i poboljšala dugoročne ishode liječenja stalno rastu. Na drugoj strani, zbog ekonomskih prilika u tranziciji prisiljeni smo organizacijski djelovati u skromnijim uvjetima te smo u mogućnosti učiniti operativnu optimizaciju zbrinjavanja bolesnika sa KVB, na način da im poboljšamo ishode liječenja, kvalitetu života i preživljene, koje su potvrđene u okrilju medicine zasnovane na dokazima te u smjernicama stručnih društava. U Hrvatskoj, ali i u Europi nedostaje broj centara za kardiovaskularnu rehabilitaciju, nakon akutne faze bolesti, tako da nam je cilj u što većoj mjeri osvijestiti stručnu javnost, zainteresirane strane i udruge te postupno raditi na poboljšanju stanja u našoj državi. U okrilju pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju imamo dodatne mogućnosti pomoći financiranja iz fondova i programa Europske komisije. Stoga Vas sa osobitim zadovoljstvom pozivam na prvi stručno-znanstveni skup, organizacijsku radionicu, gdje će se kroz teoriju i praktične demonstracije moći upoznati rad te potrebne faze u osnivanju centra, koji udovoljava kriterijima koji su danas stručno i znanstveno dokazani.

 

Srdačan pozdrav

Prof. dr.sc Viktor Peršić, dr. med.